PROFI 3D SKENOVÁNÍ

Abc3D nově nabízí 3D skenování!

3D skenování je proces, jehož cílem je získat počítačový 3D model z reálného objektu. Výstupem může být buď tzv. Mesh (STL) nebo parametrický 3D model (CAD) vytvořený použitím reverzního inženýrství. Zde jsou základní rozdíly:

Mesh

  • Povrch modelu je tvořen trojúhelníkovou sítí
  • Přímé použití naskenovaných dat
  • Vhodné pro nepravidelné, organické modely
  • Výstup ve formátu STL – ideální pro 3D tisk

Parametrický 3D model

  • Model tvořený rovnicemi – 3D funkcemi
  • Naskenovaná data slouží jako předloha pro tvoření modelu - reverzní inženýrství
  • Vhodné pro technické modely s vysokými nároky na přesnost
  • Oproti Mesh mnohem menší data
  • Výstup možný v mnoha formátech - .IGS,.STP,.SAT a další

partpart mashpart reverz

    Původní skenovaný objekt                     Příklad 3D modelu MESH                  Příklad parametrického 3D modelu 

Kalkulace ceny 3D skenování vždy probíhá individuálně na základě vlastností skenovaného objektu a požadavků zákazníka. Abc3D používá 3D skenery Geomagic Capture a David SLS-3. Pro úpravu se používá balíček špičkových softwarů Geomagic.

Pro objednávku 3D skenování nebo více informací nás kontaktujte prostřednictvím webového formuláře.